HỘI THẢO:"XỬ TRÍ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TRONG HOÀN CẢNH ĐẠI DỊCH COVID 19"

04 June 2020 - 19:30 | Asia/Ho_Chi_Minh

CHƯƠNG TRÌNH

19:30 – 19:35
Phát biểu khai mạc
Đại diện công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam

19:35 - 20:05
Xử trí viêm phổi cộng đồng trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19
PGS. TS. BS. Trần Văn Ngọc -Chủ tịch liên chi hội Hô hấp Tp. Hồ Chí Minh

20:05 – 20:15
Thảo luận & Tổng kết